SELVICULTURA DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS (2010.PO017)

 

Fecha de inicio: 08/11/2010

Fecha de finalización: 19/11/2010

Duración: 40 h

Horario: 16:00 a 20:00

Plazas: 30

Perfil: Propietarios forestais e xestores de explotacións forestais

Prioridad: Propietarios forestais

Contido:

 

Teórico: Introducción

Conceptos xerais de selvicultura de frondosas        

Condicionantes legais. Xestión da biomasa  Ordenación das repoboacións.

Axudas  a selvicultura de  frondosas.

Técnicas de implantación de frondosas.

Selvicultura das frondosas:tratamentos posteriores,  tallas de formación e podas.

Selvicultura do castaño.

Selvicultura doutras especies frondosas.

Selvicultura do eucalipto para madeira de calidade

 

Práctico: Maquinaria e ferramentas a empregar.

Visita a montes con repoboación de frondosas e tratamentos selvícolas.

 

 

 

 

                        Retorno página general cursos año 2010