CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ESCUELA DE CAPATACES FORESTALES DE LOURIZÁN

CENTRO DE FORMACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE LOURIZÁN

Carretera de Marín, Km. 4-Cocheras/Lourizán 36153-PONTEVEDRA
Tf. 986805088- Fax 986805086 e-mail: cfea.lourizan@edu.xunta.es